Nie ma jednej uniwersalnej metody, która zapewniłaby szybkie opanowanie dużych partii materiału. Uczenie się wymaga nie tylko wysiłku, ale również systematyczności i czasu. Rozpoczynając naukę należy zastanowić się nad tym, jakie są nasze możliwości i aktualne potrzeby.

Jak się uczyć?

Jak skutecznie uczyć się do matury?


Autor zdjęcia: BCcampus_News

Bardzo ważne jest to, aby podczas pracy starać się opanować czynnik stresu, który może blokować możliwości mózgu. Stres mobilizuje, ale może także przeszkadzać. W przypadku egzaminu maturalnego stres może być sygnałem do sprawdzenia swoich możliwości i w tym momencie stanie się bodźcem do działania i poszukiwania nowych rozwiązań.

Przygotowania do matury nie mogą polegać na uczeniu się danego materiału, ale na jego utrwalaniu. Głównym narzędziem będą podręczniki szkolne, ale nie ma sensu wielokrotne czytanie tej samej partii materiału. Lepiej przeczytać dwa razy i zacząć powtórki. Najczęściej podręczniki na końcu rozdziału zawierają pytania kontrolne i przy drugim czytaniu treści warto sobie na te pytanie odpowiedzieć, można spisać odpowiedzi na kartce, aby móc wrócić do nich powtórnie. Jest to metoda znacznie skuteczniejsza niż mechaniczne powtarzanie, ponieważ wymaga znacznie większego zaangażowania.