Podręczniki są najczęściej wybieranym narzędziem do pracy. Ich zadaniem jest przekaz treści w skróconej formie i przystępnym języku. Inne pomoce dydaktyczne w swojej ofercie ma każda księgarnia stacjonarna czy księgarnia internetowa. podręczniki są jednak wybierane najchętniej, a może to wynikać z ograniczeń finansowych placówek szkolnych. Bez względu na to czy chodzi o podręczniki (dodatkowe informacje znajdziesz pod tym adresem: http://www.taniaksiazka.pl/podreczniki-c-313.html) na pierwszy etap edukacyjny czy podręczniki do gimnazjum muszą być zgodne z podstawą programową i programem nauczania danego przedmiotu.

Podręczniki szkolne - ważne środki dydaktyczne


Autor zdjęcia: BCcampus_News

• Kształtowanie i doskonalenie głównych umiejętności, czyli czytania, pisania i liczenia.

• Przekaz treści nie tylko poprzez słowo pisane, ale także poprzez elementy graficzne.